e-learning

Dlaczego SAV?

DLACZEGO SAV – krótka historia

Od blisko dziesięciu lat wspieramy rozwój młodych sportowców. Wspólnie z nimi tworzymy program stypendialno–szkoleniowy, który
z roku na rok rozwijamy w oparciu o doświadczenia i potrzeby naszych kadrowiczów.

Na początku Sportowa Akademia Veolia obejmowała tylko trzy miasta: Łódź, Poznań i Warszawę. W kolejnych latach do tego grona dołączyły Chrzanów i Tarnowskie Góry, a wraz z 9. edycją otworzyliśmy się na sportowców z całego kraju - w ramach cyklu szkoleń otwartych dzielimy się informacjami i doświadczeniem z każdym, kto ma talent
i ambicje, żeby pogłębiać swoją wiedzę. Ze szkoleń mogą skorzystać również trenerzy i rodzice, którzy towarzyszą młodym sportowcom na co dzień i w dużym stopniu współtworzą ich pierwsze sukcesy.

Sportową Akademię Veolia tworzy już 185 sportowców reprezentujących 34 indywidualne dyscypliny olimpijskie.

9.edycja SAV ruszyła w 2017 roku i potrwa do końca roku 2018, kiedy to ogłosimy kolejną, jubileuszową edycję programu. W skład kadry 9. edycji SAV wchodzi 21 reprezentantów dyscyplin takich jak: pływanie, lekkoatletyka, szermierka, łucznictwo, akrobatyka sportowa, taekwondo, judo, wielobój, triathlon, pięciobój nowoczesny, kolarstwo torowe, kajakarstwo, a nawet szachy.

SAV jest jednym z najdłużej trwających programów CSR prowadzonych przez grupę Veolia w Polsce, a jednym z jego inspiratorów był Adam Wiercioch - srebrny medalista Igrzysk Olimpijskich w Pekinie w drużynie szpadzistów. Udawało mu się łączyć karierę wyczynowego sportowca z pracą zawodową informatyka
w firmie Veolia.

Program realizowany jest przez Fundację Veolia Polska przy wsparciu Fundacji V4Sport.

Grupa veolia w Polsce

Od 20 lat jest jednym z czołowych dostawców usług w zakresie zarządzania energią, gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej. Zatrudnia około 4500 pracowników. Tworzy i wdraża rozwiązania efektywne, ekonomicznie i przyjazne dla środowiska. Tworzone przez grupę nowe modele biznesowe odpowiadają założeniom gospodarki o obiegu zamkniętym i przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju miast
i przemysłu. Grupa Veolia w Polsce prowadzi działalność w 75 miastach, w 41 zarządza sieciami ciepłowniczymi. www.veolia.pl

Fundacja V4Sport

Realizuje projekty, których celem jest zachęcenie Polaków do aktywności fizycznej, mającej bezpośredni wpływ na prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży, a także lepszą jakość życia całego społeczeństwa. Będąc członkiem organizacji takich jak Active Healthy Kids Global Aliance (AHKGA) czy International Sport and Culture Association (ISCA), Fundacja V4Sport realizuje również wiele projektów międzynarodowych.